Nhập dây chuyền mạ kẽm tự động quy mô lớn

Ngày 19 tháng 4 năm 2016 

Đang tiến hành lắp đặt dây chuyền tự động với các bể mạ rộng 2.6m.

 

 

Gia tăng thành viên

Ngày 14 tháng 2 năm 2015 

Số lượng nhân viên người nhật và người Việt Nam đều đã tăng lên.

 

 

 

 

Bắt đầu mạ thiếc, đồng, Niken điện

Ngày 14 tháng 2 năm 2015

Sản xuất hàng loạt với thiết bị mạ quay, mạ treo

 

 

 

 

 

 

 

Đã bắt đầu sản xuất hàng loạt

Ngày 1 tháng 12 năm 2014

Đã bắt đầu mạ Niken không điện với quy mô sản xuất hàng loạt

Từ bây giờ chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tăng thêm các chủng loại xi mạ khác.

 

 

Khánh thành

Ngày 24 tháng 11 năm 2014 

中嶋大使館総領事をはじめ、たくさんのお客様に来社頂き、無事竣工式を執り行う事が出来ました。

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now